https://dzidziusiowakraina.pl/pl/p/CYBEX-Sirona-M2-I-Size-0-19/1809 | zobacz tabletkinatradzik.info.pl i spróbuj czy działa |

postheadericon Układ nerwowy noworodka

W medycynie d psychologii państw zachodnich dominuje pogląd, że rozwój psychiczny człowieka jest w przeważającej mierze rozwojem samorzutnym, tzw. samorozwojem, opartym na nieokreślonym czynniku biologicznym . Środowisko społeczne narzuca jednostce cały szereg hamulców, które prowadzą do tłumienia naturalnych popędów i instynktów oraz do powstawania różnego rodzaju kompleksów. Poglądy te oparte są w znacznym stopniu na teorii Freuda. Metodą leczenia jest psychoanaliza, dążąca do wykrycia kompleksów i do ich rozładowania. W związku z tym należy wspomnieć także o tzw. medycynie psychosomatycznej, również powstałej na Zachodzie, która upatruje źródło wielu chorób organicznych w nadmiernym napięciu emocjonalnym, wynikającym z indywidualnego temperamentu chorego i trudnych warunków życiowych. Za typową chorobę psychosomatyczną jest uważana choroba wrzodowa.

Układ nerwowy noworodka wykazuje znaczną niedojrzałość zarówno pod względem morfologicznym, jak i czynnościowym. Waga mózgu noworodka wynosi około 35-0 g, co stanowi 1/9 wagi ciała

Losowe Cytaty

Tylko nieszczęście hańbi. Francoise Sagan
Nigdy nie wiesz, czyje myśli przeżuwasz. James Joyce
Niczyje mienie, zdrowie ani życie nie jest bezpieczne kiedy obraduje Sejm.
Żeby człowieka usłyszeć, wystarczy go wysłuchać zamiast przesłuchiwać. Jacek Wejroch

Komentarz