zobacz tabletkinatradzik.info.pl i spróbuj czy działa | |

postheadericon Układ nerwowy noworodka

W medycynie d psychologii państw zachodnich dominuje pogląd, że rozwój psychiczny człowieka jest w przeważającej mierze rozwojem samorzutnym, tzw. samorozwojem, opartym na nieokreślonym czynniku biologicznym . Środowisko społeczne narzuca jednostce cały szereg hamulców, które prowadzą do tłumienia naturalnych popędów i instynktów oraz do powstawania różnego rodzaju kompleksów. Poglądy te oparte są w znacznym stopniu na teorii Freuda. Metodą leczenia jest psychoanaliza, dążąca do wykrycia kompleksów i do ich rozładowania. W związku z tym należy wspomnieć także o tzw. medycynie psychosomatycznej, również powstałej na Zachodzie, która upatruje źródło wielu chorób organicznych w nadmiernym napięciu emocjonalnym, wynikającym z indywidualnego temperamentu chorego i trudnych warunków życiowych. Za typową chorobę psychosomatyczną jest uważana choroba wrzodowa.

Układ nerwowy noworodka wykazuje znaczną niedojrzałość zarówno pod względem morfologicznym, jak i czynnościowym. Waga mózgu noworodka wynosi około 35-0 g, co stanowi 1/9 wagi ciała

Losowe Cytaty

Sądzę, że pożyteczniej mieć pretensje do siebie niż do innych. Melchior Wańkowicz
Purytanie powinni nosić dwa listki figowe na oczach. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Znaleźliśmy wroga. Jesteśmy nim my sami. Pogo, postać komiksowa
Nie rzadko czysty zysk pochodzi z brudnej roboty. Hołodiuk Zbigniew

Komentarz