| |

postheadericon U noworodka donoszonego

U noworodka donoszonego można stwierdzić po urodzeniu trzy odruchy bezwarunkowe pokarmowy, obronny i orientacyjny. W oparciu o nie w miarę dojrzewania czynnościowego receptorów i syn- tezoanalizatorów wykształca się całe bogactwo odruchów warunkowych. Najwcześniej wykazuje swą działalność analizator labiryntowo-proprio- ceptywny i dotykowy, czyli pierwsze odruchy warunkowe dają się wytworzyć wskutek zmiany ułożenia ciała noworodka (ruchy ssania w odpowiednim ułożeniu). Wkrótce po nim dojrzewa analizator słuchowy i prawie równocześnie analizator węchowo-smakowy, a jako ostatni analizator wzrokowy (w 2 miesiącu życia). Pierwsze oznaki tworzenia się odruchu warunkowego możemy wykazać około 15 dnia życia na podstawie odruchu orientacyjnego. W tym okresie można zauważyć, że układanie noworodka w pozycji zwykłej dla karmienia wyzwala u niego odruch ssania. Odruchy warunkowe związane z analizatorem słuchowym i wzrokowym dają się wykazać później, tj. w 2 miesiącu życia. Wytwarzające się odruchy warunkowe mają początkowo charakter niestałych, rozlanych, lub nawet uogólnionych niespecyficznych reakcji, a dopiero pod koniec 2 miesiąca życia przybierają charakter wyraźnego odruchu warunkowego, z tym że początkowo odruch ten jest bardzo „kruchy”, łatwo zanikający. Procesy hamowania warunkowego i opóźniania spostrzega się w drugim półroczu, choć doświadczalnie dają się wywołać już wcześniej. W 2 r. życia mechanizm wytwarzania się odruchów warunkowych osiąga swój pełny rozwój. Szybkość rozwoju psychicznego zależy w dużej mierze od wrodzonego typu wyższej czynności nerwowej (p. rozdział „Zagadnienia konstytucji”).

Noworodek przedstawia istotę całkowicie bezradną, bez kontaktu ze światem zewnętrznym, bezbronną wobec wielu szkodliwości zewnętrznych, jedynie z względnie silnie wykształconym bezwarunkowym odruchem pokarmowym. W 3 miesiącu życia niemowlę zaczyna wyraźnie interesować się otoczeniem, wodząc oczami za poruszającymi się przedmiotami, odwracając główkę na dźwięk. Pierwszy uśmiech niemowlęcia, będący wyrazem jego zadowolenia, a równocześnie odpowiedzią na nastrój swych opiekunów, czyli wzajemnym nawiązaniem kontaktu, pojawia się zwykle w 4 miesiącu życia, niekiedy wcześniej, sprawiając wiele radości rodzicom. Około 6 miesiąca życia stara się niemowlę poznawać cechy przedmiotów przez ich dotykanie, przy czym chwyta je ręką i niesie do ust, które w tym okresie pełnią czynność jedynego organu badającego kształty. W miarę upływu czasu ta badająca czynność dotykowa przenosi się na ręce. Doskonali się również czynność ruchów kończynami, przekształcając się w ruchy coraz bardziej celowe i opanowane.

Losowe Cytaty

Ambitiosa non est fames - głód nie ma ambicji. Seneka
Z księgi przeznaczenia: "A jedni muszą być czopkami". Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Takim jestem; takim być chcę; was niech diabli wezmą! Aforyzmy F. Nietsche
Ślepi strzelający do celu - boskie widowisko. Karol Irzykowski

Komentarz