| |

postheadericon U noworodka donoszonego

U noworodka donoszonego można stwierdzić po urodzeniu trzy odruchy bezwarunkowe pokarmowy, obronny i orientacyjny. W oparciu o nie w miarę dojrzewania czynnościowego receptorów i syn- tezoanalizatorów wykształca się całe bogactwo odruchów warunkowych. Najwcześniej wykazuje swą działalność analizator labiryntowo-proprio- ceptywny i dotykowy, czyli pierwsze odruchy warunkowe dają się wytworzyć wskutek zmiany ułożenia ciała noworodka (ruchy ssania w odpowiednim ułożeniu). Wkrótce po nim dojrzewa analizator słuchowy i prawie równocześnie analizator węchowo-smakowy, a jako ostatni analizator wzrokowy (w 2 miesiącu życia). Pierwsze oznaki tworzenia się odruchu warunkowego możemy wykazać około 15 dnia życia na podstawie odruchu orientacyjnego. W tym okresie można zauważyć, że układanie noworodka w pozycji zwykłej dla karmienia wyzwala u niego odruch ssania. Odruchy warunkowe związane z analizatorem słuchowym i wzrokowym dają się wykazać później, tj. w 2 miesiącu życia. Wytwarzające się odruchy warunkowe mają początkowo charakter niestałych, rozlanych, lub nawet uogólnionych niespecyficznych reakcji, a dopiero pod koniec 2 miesiąca życia przybierają charakter wyraźnego odruchu warunkowego, z tym że początkowo odruch ten jest bardzo „kruchy”, łatwo zanikający. Procesy hamowania warunkowego i opóźniania spostrzega się w drugim półroczu, choć doświadczalnie dają się wywołać już wcześniej. W 2 r. życia mechanizm wytwarzania się odruchów warunkowych osiąga swój pełny rozwój. Szybkość rozwoju psychicznego zależy w dużej mierze od wrodzonego typu wyższej czynności nerwowej (p. rozdział „Zagadnienia konstytucji”).

Noworodek przedstawia istotę całkowicie bezradną, bez kontaktu ze światem zewnętrznym, bezbronną wobec wielu szkodliwości zewnętrznych, jedynie z względnie silnie wykształconym bezwarunkowym odruchem pokarmowym. W 3 miesiącu życia niemowlę zaczyna wyraźnie interesować się otoczeniem, wodząc oczami za poruszającymi się przedmiotami, odwracając główkę na dźwięk. Pierwszy uśmiech niemowlęcia, będący wyrazem jego zadowolenia, a równocześnie odpowiedzią na nastrój swych opiekunów, czyli wzajemnym nawiązaniem kontaktu, pojawia się zwykle w 4 miesiącu życia, niekiedy wcześniej, sprawiając wiele radości rodzicom. Około 6 miesiąca życia stara się niemowlę poznawać cechy przedmiotów przez ich dotykanie, przy czym chwyta je ręką i niesie do ust, które w tym okresie pełnią czynność jedynego organu badającego kształty. W miarę upływu czasu ta badająca czynność dotykowa przenosi się na ręce. Doskonali się również czynność ruchów kończynami, przekształcając się w ruchy coraz bardziej celowe i opanowane.

Losowe Cytaty

Niejednego nauczono odmawiać pacierze, ale niewielu nauczono się modlić. Wincenty Lutosławski (1863-1954)
W religii człowiek kompensuje sobie to, czego nie potrafi osiągnąć, religia to projekcja doskonałej wizji człowieka. (Bóg to ideał człowieka). (Bóg to ideał człowieka)
Bajeczne są tylko rzeczy przyziemne, gdy muśnie je ręka geniusza. Borys Pasternak
Ut alimenta sanis corporibus agricultura, sic sanitatem aegris medicina promittit - jak pożywienie zdrowym ciałom obiecuje rolnictwo, tak zdrowie chorym medycyna. Celsus

Komentarz