| |

postheadericon Rozwój psychiczny dziecka

Zgodnie z dzisiejszą wiedzą na temat rozwoju psychicznego dziecka uważamy, że mimo rozmaitych zakłóceń, jakim mogą ulegać stosunki emocjonalne w rodzinie, mechanizm zaburzenia określonego mianem kompleksu Edypa przedstawiony został przez Freuda w sposób zbyt jednostronny i ma charakter spekulacji myślowej. Wątpliwości budzi przede wszystkim seksualny charakter uczucia do matki. W wieku 3-5 lat wiedza dziecka na temat życia seksualnego jest niemal zerowa, a popęd seksualny jeszcze nie zaczął się rozwijać. W przeciwnym razie onanizm lub inne formy zachowania seksualnego występowałyby w tym wieku powszechnie. Dziecięce zainteresowania sprawami seksualnymi, wyrażane pytaniami, zabawami itp., mają funkcję poznawczą, a nie seksualną, są naturalną formą rozszerzania wiedzy o świecie (Hurlock, 1961). Założenie, że popęd seksualny skierowany jest np. do matki, wymaga równoczesnego twierdzenia, że dziecko dokonuje wyboru obiektu. Wybór taki musiałby mieć jakieś uświadomione lub nieuświadomione znaczenie dla libido. Rozważania takie prowadzą do zbyt daleko idących spekulacji, podczas gdy istnieje prostsze rozwiązanie tego zagadnienia, podane przez współczesną psychologię rozwojową. W rozwiązaniu tym pominięty zostaje popęd seksualny we wczesnym okresie rozwoju. Pełna zależność małego dziecka od opiekunów powoduje, że zaspokajanie większości jego potrzeb odbywa się poprzez ciągły kontakt z opiekunami. Z reguły zasadniczą rolę opiekuńczą spełnia matka. Sytuacja taka wytwarza pomiędzy dzieckiem a matką więź emocjonalną istotną dla prawidłowego rozwoju (Żebrowska, 1966). Niedojrzałość psychiczna dziecka, jego egocentryzm i mała wiedza o świecie powodują, że traktuje ono matkę jako swoją własność. W miarę rozwoju i zdobywania wiedzy o świecie dziecko przekonuje się, że matka (lub osoba pełniąca rolę matki) nie jest jego wyłączną własnością, że układ stosunków społecznych jest znacznie bardziej skomplikowany. Przy niewłaściwej atmosferze wychowawczej odkrycie tego faktu może być dla dziecka przykre. Dotyczy to zarówno chłopców, jak i dziewczynek. Przypisywanie tej sytuacji cech seksualnych jest nieuzasadnione ani pod względem fizjologicznym, ani też społecznym. Zazdrość o matkę, jeśli występuje w stopniu zwracającym uwagę otoczenia, jest jedynie dowodem zaburzeń w sferze emocjonalnej dziecka, które wynikły z błędów wychowawczych (Hurlock, 1961). .

Losowe Cytaty

Wnuki zbiorą owoce twoje(j pracy). Wergiliusz
Śmierć nie rozdwoi, co miłość spoi.
Prawo, gdy nie ma nic z boskiego daru, jest kamieniem u szyi. Kostis Palamas
Zadaniem szkoły ludowej dla niemieckiej ludności Wschodu ma być tylko: proste liczenie najwyżej do 500, pisanie nazwiska. . . czytania nie uważam za konieczne. Heinrich Himmler (jeden z przywódców III Rzeszy)

Komentarz