| |

postheadericon Rozstrzyganie problemów w wychowaniu seksualnym

Jeśli taka dowolność posługiwania się danymi naukowymi występuje w zakresie zjawisk psychologicznych i fizjologicznych życia płciowego, to cóż dopiero mówić o moralnej problematyce wychowania seksualnego? Dlatego właśnie nieraz można dojść do wniosku (Kozakiewicz, 1970) bardziej ogólnej natury, iż żądanie pełnej naukowości wychowania seksualnego jest nierealne, bowiem to, co w wychowaniu seksualnym jest wy- dedukowane z empirycznych danych nauk przyrodniczych lub społecznych, jest najmniej ważne i odnosi się tylko do warstwy informacyjnej wychowania seksualnego (sex-instruction), to zaś, co w nim jest naprawdę ważne i decyduje o właściwym wychowaniu ludzi (sex-education), nie jest i nie może być wydedukowane z danych przyrodniczych ani innych nauk empirycznych, tylko wynika z określonej wizji człowieka, z określonej koncepcji filozoficznej i moralnej, wreszcie z kulturowych tradycji danego narodu.

Po tych koniecznych zastrzeżeniach możemy przejść z kolei do weryfikacji naukowej ścisłości sposobów rozstrzygania poszczególnych problemów w wychowaniu seksualnym.

KONFRONTACJA OBRAZU PRZESZŁOŚCI I WSPÓŁCZESNOŚCI W ZAKRESIE ŻYCIA SEKSUALNEGO

Wszelka próba konstruowania programu wychowania dostosowanego do potrzeb współczesnego społeczeństwa wymaga właściwej oceny stanu istniejącego i występujących w nim tendencji i trendów rozwojowych. To zaś z kolei wymaga odniesienia do przeszłości, gdyż tylko porównując stany przeszłe z teraźniejszymi można w naukach społecznych określać procesy rozwojowe, ich nasilenie i kierunki. Poddając zaś ściśle zbadane trendy rozwojowe zabiegowi ekstrapolacji można (choć nieraz z dużym błędem) przewidywać dalszy rozwój badanej dziedziny życia społecznego.

Czy takie wariinki zostały spełnione w odniesieniu do wychowania seksualnego? Czy posiadamy dokładną i jasną wiedzę naukową o tym, jak wyglądała rzeczywistość seksualna, 30, 50 czy 100 lat temu? Czy w związku z tym możemy naukowo określić, w jakim kierunku ewoluują obyczaje i zachowanie ludzi? Jaki jest stan obecny i jak można określić stan przewidywany za lat 15 czy 20, czyli w tym właśnie czasie, do którego mamy poprzez wychowanie przygotować naszych wychowanków?

Trzeba tutaj rozróżnić dwie płaszczyzny rozważań: to, co obecnie funkcjonuje w opinii publicznej (także ludzi zajmujących się zawodowo problemami seksualnymi) na temat przeszłości, i to, co można wnosić z historycznie dokonanych badań naukowych i opinii badaczy lub obserwatorów współczesnych odległym czasom.

Losowe Cytaty

Szczęśliwe przypadki zdarzają się, jeśli maja okazje trafienia na przygotowany grunt. [134] H. Jackson Brown, - P S Kocham Cię
Obscura persona - niejasny (wątpliwy) człowiek.
Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawy głupią miłością. Krzysztof Kamil Baczyński (1921 - 1944)
Nie bójcie się słabości człowieka ani jego wielkości! Człowiek zawsze jest wielkim, także w słabości. Jan Paweł II

Komentarz