| |

postheadericon PUBLIKACJE NA TEMAT RAKA POCHWY U MŁODYCH DZIEWCZYN

Opublikowano kilkanaście przypadków raka pochwy u dziewczynek w wieku 12-18 lat pochodzących z ciąż, w okresie których matki otrzymywały dietylostylbestrol. Przyczynę wystąpienia raka wiązano z podtrzymywaniem ciąży u matek dietylostylbestrolem.

Działanie niepożądane zależy zarówno od wielkości dawek, jak i od czasu trwania leczenia oraz od indywidualnej wrażliwości. Najczęściej obserwowano podczas leczenia szybki przyrost masy ciała kobiety ciężarnej (dzieci rodzą się z dużą masą – „dzieci stylbestrolowe”). Przyrost masy ciała wynika z zatrzymywania wody i sodu w organizmie i z obrzęków. Obserwuje się też zaburzenia czynności wątroby. Występuje wyraźny obrzęk sutków i nadmierna pigmentacja skóry. Mogą występować nudności i bóle głowy, a także objawy wynikające ze zwiększenia krzepliwości krwi. Objawy niepożądane powinny spowodować natychmiastowe zaniechanie dalszego leczenia lekami hormonalnymi.

Estrogeny i ich pochodne są stosowane w różnych postaciach w okresie połogu, głównie w celu zahamowania laktacji.

Kwinesterol – pochodna etynyloestradiolu (Estiovjs) – o przedłużonym działaniu stosowany jest obecnie coraz powszechniej do tego celu. Wykazuje on minimalny wpływ na mechanizm krzepnięcia krwi.

Działanie niepożądane leków estrogennych, stosowanych do hamowania laktacji, to głównie niebezpieczeństwo wystąpienia choroby zakrzepowej.

Glikokortykosteroidy znalazły obecnie dość szerokie zastosowanie w ciąży i porodzie zagrożonych przedwczesnym urodzeniem dziecka. Badania doświadczalne, a następnie badania kliniczne, potwierdziły przewidywania, że zastosowanie hormonów kory nadnerczy u kobiet ciężarnych przez 3 kolejne dni lub w dniu porodu przedwczesnego przyspiesza rozwój płuc płodu. Obserwacje te wykorzystuje się w postępowaniu profilaktycznym w celu zmniejszenia zespołu samoistnych zaburzeń oddechowych (RDS) [4, 1, 19j.

Stosuje się betametazon (Cełestonc) lub prednizołon (Fenicort). Postępowanie to nie wywiera niepożądanego działania na matkę lub noworodka. Odległe następstwa farmakologicznego przyspieszania dojrzewania płuc płodu czekają jeszcze na dokładne wyjaśnienia.

Losowe Cytaty

W czasie jej trwania będzie się wam wydawać, tak jak nam na wojnie, że życie ustało, że skończyło się wszystko, co osobiste, że na świecie nie dzieje się nic poza zabijaniem i umieraniem (. . . ), przekonamy się, że w ciągu tych pięciu czy dziesięciu lat przeżyliśmy więcej niż inni przez całe stulecia. [na przemówieniu komunistycznym] Borys Pasternak
Obok każdego żłobu, gdzie rodzi się jakiś zbawiciel albo jakaś zbawcza idea, stoi zawsze jakiś wół i spokojnie żre. Heinrich Haine
Zima jak troska, długo trwa, a lato jak szczęście, mija chwilą. Maria Rodziewiczówna
Nie zajmuje się teoriami. Książką, którą czytam, uniwersytetem, na którym zdobywałem wiedzę, jest żywy człowiek. Phil Bosmans

Komentarz