| |

postheadericon Przemiany ciążowe a dalszy poród

Przestrzeń znajdująca się między przyczepami więzadeł obłych a ujściem wewnętrznym od przodu jest większa od przestrzeni przyczepów więzadeł krzyżowo-macicznych, a ujściem wewnętrznym na ścianie tylnej. Warstwa mięśniowa zewnętrzna kończy się od przodu na wysokości więzadeł obłych, poniżej aż do ujścia wewnętrznego schodzi już tylko warstwa średnia, dlatego pod wpływem prężności jaja i przesuwania mięśni przedmą ściana macicy na tej przestrzeni staje się znacznie większa, cieńsza i wypukła się łukowato ku przodowi. Wypuklenie to powstaje nie tylko w wyniku braku oporu ze strony powłok brzusznych, który od tyłu stwarza kość krzyżowa. Dno macicy unosi się ku górze pod wpływem rozciągania przez rosnące jajo. Przednia powierzchnia macicy, jak już wiemy, zawarta między więzadłami obłymi a ujściem wewnętrznym jest uboższa w mięśnie, a więc słabsza i cieńsza. Pod wpływem prężności jaja, bólów porodowych i pociągania przez więzadła obłe w przeciwnym kierunku, macica nie tylko wyprostowuje się, lecz wypukła łukowato ku przodowi. Wiązki mięsne nie układają się prosto, jak na ścianie tylnej, lecz zostają silnie rozciągnięte i wypuklone ku przodowi. Przednia ściana dolnego odcinka macicy jest wypuklona silniej ku dołowi, a więc obniża coraz bardziej przednie sklepienie pochwy. Włókna mięsne, przebiegające łukowato po przedniej ścianie dolnego odcinka aż do obu ujść, kurcząc się, nie mogą spowodować skracania się wargi przedniej części pochwowej. Dlatego pod koniec ciąży przeważa pociąganie ściany tylnej, przez co część pochwowa zostaje przesunięta ku tyłowi, a jej warga tylna skraca się i częściowo zanika.

Poród jest dalszym ciągiem przemian ciążowych, dotyczących ostatecznego wykształcenia się dolnego odcinka, a więc podziału macicy na część czynną i bierną, oraz zmiany siły obkurczającej na wydalającą.

Losowe Cytaty

Prawo karierologii: kąt wspinania równa się kątowi spadania. Włodzimierz Scisłowski
Przyjaciel to zdumiewający dar, drogocenny klejnot, Ty i ja możemy pomagać słońcu, aby wschodziło każdego dnia. Autor anonimowy
Rozumiemy wszystko, dlatego nie możemy niczego zrozumieć. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Słówko wróblem wyleci, a wołem powraca.

Komentarz