| |

postheadericon POLEKOWA NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY

Wiele leków z różnych grup farmakologicznych wykazuje niepożądany wpływ hamowania czynności tarczycy [1, 5, 7j. Leki te można podzielić na 2 grupy [4],

Leki grupy I wywierają działanie hamujące na biosyntezę organicznych połączeń jodu w nabłonku tarczycowym, Należą tu sulfonamidy, pochodne sulionylomocznika stosowane w leczeniu cukrzycy, a także leki przeciwgruźlicze – kwas p-aminosa!icylowy, etionamid oraz preparat Amphenon B [6, 7], Do tej grupy należy także fenylobutazon oraz nasenny lek glutetimid, odznaczający się chemicznym podobieństwem do propylotiouracylu.

Leki grupy II to leki zmniejszające gromadzenie się jodków w tarczycy. W tej grupie znajdują się tiorodanki (siarkorodanki, np. NaSCN lub KSCN) stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Powodują one zmniejszenie gromadzenia się jodków oraz eliminację jodków uprzednio wychwyconych prawdopodobnie w wyniku konkurencyjnego wpływu na ‚ komórki nabłonka tarczycy. Podobny wpływ wykazuje nadchloran potasowy.

Także rezorcynol zawarty w różnych mieszanych preparatach dermatologicznych hamuje czynność tarczycy przez ingerencję w wychwytywaniu jodków. Podobny skutek wywierają sole kobaltu stosowane w leczeniu niedokrwistości [2] i sole litu.

NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE KORTYKOTERAPII OGÓLNE KIERUNKI ZABURZEŃ METABOLICZNYCH

Kortyzon i odpowiednio jego syntetyczne pochodne nasilają: katabolizm białek oraz hamują proteinosyntezę, prowadząc do ujemnego bilansu azotowego. Zmniejsza się biosynteza kwasów nukleinowych. Działania te są szczególnie widoczne w tkankach, których stan istotnie zależy od przebiegu biosyntezy białek – steroidy powodują zanik mięśni, osteoporozę i rozstępy skórne.

W zakresie przemiany węglowodanowej kortyzon nasila głukoneoge- nezę i jednocześnie upośledza tolerancję glukozy przez pobudzenie wydzielania glukagonu i hamowanie tkankowego zużycia glukozy, wywołując w ten sposób „steroidową cukrzycę” [11],

Wpływy kortyzonu na przemianę tłuszczów są wielorakie: sprzyja on lipolizie w tkance tłuszczowej kończyn, może pobudzać lipogenezę w tkance tłuszczowej policzków, karku i tułowia. Sprzyja hiperchołestero- lemii i hiperlipoproteinemii.

Wpływ na przemianę elektrolitowo-wodną polega na zwiększeniu zatrzymywania sodu i wody, a więc hiperwolemii i nadciśnieniu tętniczemu. To niepożądane działanie znacznie ograniczono przez wprowadzenie de- hydropochodnych kortyzonu (steroidy przeciwzapalne). Ujemny bilans wapniowy zależy zarówno od zwiększenia przez steroidy kalciurii, jak i od zmniejszenia przez te leki wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego. Tęgo rodzaju działanie sprzyja – łącznie z przyspieszeniem katabolizmu białek – osteoporozie.

Zespoły kliniczne wywołane przez niepożądane działanie steroidów są zgodne z charakterystycznymi zaburzeniami w różnych narządach lub’ układach.

Losowe Cytaty

Więcej wysiłku wymaga udawanie, że się wie, niż dowiedzenie się. Agatha Christie (Dame, 1891 - 1976)
Tylko praktyczność ma sens. Ernest Hemingway (1899-1961)
Pociąg do alkoholu tym różni się od pociągu do kobiety, że z biegiem czasu przechodzi w stan chroniczny. Horacy Safrin
Patrz ksiądzu na usta, może kiedyś powie w końcu jak to było rzeczywiście.

Komentarz