| |

postheadericon POLEKOWA NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY

Wiele leków z różnych grup farmakologicznych wykazuje niepożądany wpływ hamowania czynności tarczycy [1, 5, 7j. Leki te można podzielić na 2 grupy [4],

Leki grupy I wywierają działanie hamujące na biosyntezę organicznych połączeń jodu w nabłonku tarczycowym, Należą tu sulfonamidy, pochodne sulionylomocznika stosowane w leczeniu cukrzycy, a także leki przeciwgruźlicze – kwas p-aminosa!icylowy, etionamid oraz preparat Amphenon B [6, 7], Do tej grupy należy także fenylobutazon oraz nasenny lek glutetimid, odznaczający się chemicznym podobieństwem do propylotiouracylu.

Leki grupy II to leki zmniejszające gromadzenie się jodków w tarczycy. W tej grupie znajdują się tiorodanki (siarkorodanki, np. NaSCN lub KSCN) stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Powodują one zmniejszenie gromadzenia się jodków oraz eliminację jodków uprzednio wychwyconych prawdopodobnie w wyniku konkurencyjnego wpływu na ‚ komórki nabłonka tarczycy. Podobny wpływ wykazuje nadchloran potasowy.

Także rezorcynol zawarty w różnych mieszanych preparatach dermatologicznych hamuje czynność tarczycy przez ingerencję w wychwytywaniu jodków. Podobny skutek wywierają sole kobaltu stosowane w leczeniu niedokrwistości [2] i sole litu.

NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE KORTYKOTERAPII OGÓLNE KIERUNKI ZABURZEŃ METABOLICZNYCH

Kortyzon i odpowiednio jego syntetyczne pochodne nasilają: katabolizm białek oraz hamują proteinosyntezę, prowadząc do ujemnego bilansu azotowego. Zmniejsza się biosynteza kwasów nukleinowych. Działania te są szczególnie widoczne w tkankach, których stan istotnie zależy od przebiegu biosyntezy białek – steroidy powodują zanik mięśni, osteoporozę i rozstępy skórne.

W zakresie przemiany węglowodanowej kortyzon nasila głukoneoge- nezę i jednocześnie upośledza tolerancję glukozy przez pobudzenie wydzielania glukagonu i hamowanie tkankowego zużycia glukozy, wywołując w ten sposób „steroidową cukrzycę” [11],

Wpływy kortyzonu na przemianę tłuszczów są wielorakie: sprzyja on lipolizie w tkance tłuszczowej kończyn, może pobudzać lipogenezę w tkance tłuszczowej policzków, karku i tułowia. Sprzyja hiperchołestero- lemii i hiperlipoproteinemii.

Wpływ na przemianę elektrolitowo-wodną polega na zwiększeniu zatrzymywania sodu i wody, a więc hiperwolemii i nadciśnieniu tętniczemu. To niepożądane działanie znacznie ograniczono przez wprowadzenie de- hydropochodnych kortyzonu (steroidy przeciwzapalne). Ujemny bilans wapniowy zależy zarówno od zwiększenia przez steroidy kalciurii, jak i od zmniejszenia przez te leki wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego. Tęgo rodzaju działanie sprzyja – łącznie z przyspieszeniem katabolizmu białek – osteoporozie.

Zespoły kliniczne wywołane przez niepożądane działanie steroidów są zgodne z charakterystycznymi zaburzeniami w różnych narządach lub’ układach.

Losowe Cytaty

Nie marnujcie energii zrodzonej ze staczania się. Stanisław Jerzy Lec
Wina jest zawsze po stronie partnera. Prawo Brydża
Trzeba mieć to wyczucie, to minimum, ten takt, komu trzeba, komu można, komu nie, komu tak. Bowiem każda kobieta dobrze o tym wie komu trzeba, komu można, komu tak, komu nie. A. Bierre
Nędzna poręka, która ręczy za nędznikiem. Homer

Komentarz