| |

postheadericon Ośrodek wydzielania tonicznego

Przenoszenie informacji i kierowanie czynnościami gonadotropowymi przysadki odbywa się pod wpływem podwzgórzowej neurosekrecji gonadoliberyny (Gn-RH, Gonadotropin Releasing Hormone), Jest to dekapep- tyd, wpływający przede wszystkim na zwiększenie wydzielania lutropi- ny (LH) w przysadce zdrowych ludzi oraz – nieco słabiej – wydzielania folitropiny (FSH). Dlatego też zwykle oznacza się ją przy pomocy skrótu LHRH (LH Releasing Hormone, luliberyna). Niektórzy autorzy przypuszczają, że FSH posiada swój własny hormon uwalniający, FSH-RH (Wollesen i wsp., 1976), jednakże dotychczas nie udowodniono istnienia takiego hormonu uwalniającego, a możliwość jego występowania nie jest obecnie uznawana.

Ośrodek wydzielania tonicznego jest położony za ośrodkiem wydzielania cyklicznego w okolicy jądra brzuszno-przyśrodkowego (Cajala), a wydzielanie gonadoliberyny jest regulowane przede wszystkim przez ujemne sprzężenie zwrotne z hormonami sterydowymi gruczołów płciowych. Podwyższenie poziomu hormonów sterydowych powoduje obniżenie sekrecji gonadoliberyny. Ośrodek cykliczny funkcjonuje jedynie u samic i osobników, u których podawaniem androgenów w okresie prenatalnym lub wczesno postnatalnym nie powstrzymano zaprogramowania tego ośrodka. Prawidłowym sygnałem przedowulacyjnego podwyższenia poziomu lutropiny u kobiet jest podwyższenie poziomu estradiolu i jednoczesne nieznaczne wzmożenie sekrecji progesteronu przez ziarniste komórki jajnika, W tym przypadku progesteron obniża poziom wrażliwości ośrodka podwzgórzowego na estrogeny (Odęli i Swerdloff, 1975). Podwyższenie poziomu gonadoliberyny i lutropiny, jako konsekwencja podwyższenia się poziomu estrogenów, jest przykładem dodatniego sprzężenia zwrotnego, typowego dla cyklu kobiecego. Występuje ono jednak także w zespole Klinefeltera oraz u mężczyzn z tak zwanym zespołem samych komórek Sertolego, U kobiet, powstałe z pęcherzyka Graafa ciałko żółte, po owulacyjnym szczycie wydzielania lutropiny i folitropiny, staje się źródłem wielkiej ilości progesteronu i estradiolu. Oba te hormony przez ujemne sprzężenie zwrotne hamują sekrecję LHRH (Odęli, 1978).

Losowe Cytaty

Trzeba mieć dużo cierpliwości, by się jej nauczyć. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Qui omnibus diffidit, is numquam amicos sibi comparabit - kto nikomu nie wierzy, ten nigdy nie zdobędzie przyjaciół.
Pewnego przyjaciela poznasz w sytuacji niepewnej. Quintus Eniusz
Aqua et panis est vita canis - woda i chleb są żywotem psa.

Komentarz