| |

postheadericon Okresy przekory u dziecka

Okresy przekory, fantazji i kłamstw są u dziecka okresami przemijającymi. Należy czuwać jedynie, by nie wzmacniać i nie utrwalać tych stanów przez niewłaściwe postępowanie. W ostatnim czasie potępia się opowiadanie dzieciom tzw. strasznych bajek mimo że odpowiadają one potrzebie przeżyć fantastycznych, przyczyniają się do powstawania stanów lękowych. Opowiadania powinny być spokojne, raczej wesołe, najlepiej o tematyce z życia zwierząt, zaprawione fantazją i mistyfikacją. W ogóle należy unikać tego wszystkiego, co zbyt silnie wzrusza dziecko, pamiętając, że układ nerwowy dziecka jest jeszcze słabo wydolny i wszelkie zbyt silne bodźce działają nań ujemnie. Szczególnie niedopuszczalne jest ulubione przez niektóre osoby straszenie dziecka i drażnienie się z nim w formie żartu. Dziecko przeważnie nie rozumie się na żartach dorosłych i wszystko przyjmuje na serio.

W okresie szkolnym należy zwracać uwagę na ewentualne przemęczenie nauką. Istnieje tendencja — wygodna z punktu widzenia pracy nauczyciela — traktowania wszystkich uczniów jednakowo. Tymczasem nauczanie musi być dostosowane do poziomu rozwoju umysłowego dziecka. Spotyka się przecież jednostki umysłowo słabiej rozwinięte, które nie mogą opanować materiału przyswajalnego dla innych dzieci oraz równoczesnego nadmiaru wrażeń, jakie niesie z sobą życie szkolne. W takich przypadkach narada z lekarzem i wychowawcą szkolnym pozwala znaleźć właściwe rozwiązanie. Trzeba w zasadzie odradzać nadgorliwym rodzicom zbyt wczesne rozpoczynanie przez dziecko nauki szkolnej, zanim ono dojrzeje do szkoły. Należy również śledzić pilnie

Losowe Cytaty

An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur? - Czyż nie wiesz, mój synu, jak mało trzeba rozumu do rządzenia światem
Talent pracuje, geniusz tworzy. Schuman Robert
Sin sua praemia laudi - niech czyny będą nagradzane.
Pracowita pszczoła nie ma czasu na to, by być smutna.

Komentarz