| |

postheadericon Objawy wywoływane przez tyłozgięcie macicy

Czynnikiem ułatwiającym tyłozgięcie trzonu w połogu jest słabe zwijanie się macicy, która wobec tego przez dłuższy czas jest cięższa i w warunkach opisanych może często opadać do jamy Douglasa. Podobnie oddziaływać będą – poza połogiem – guzy rozwijające się w trzonie macicy.

Czynnikiem, który decyduje bezpośrednio o tyłozgięciu macicy, jest utrzymujący się przez czas dłuższy lub też powtarzający się wielokrotnie (podczas wysiłków fizycznych) wzrost ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej wskutek działania tłoczni brzusznej. Bez uprzedniego rozluźnienia więzadeł i połączeń łączr.otkar.kowych, w szczególności więzadeł krzyżowo-macicznych, do ustalenia się tyłozgięcia macicy jednak nie dojdzie.

Wzrost ciśnienia w jamie brzusznej bywa następstwem nie tylko działania tłoczni brzusznej. Może on ujawnić się także w razie istnienia wielkiego guza w jamie brzusznej lub nagromadzenia się dużej ilości wolnego płynu w jamie otrzewnej.

Nie ulega wątpliwości, że tyłozgięcie i tyłopochylenie macicy mogą być wadami wrodzonymi. Przypadki takie zdarzają się jednak niezbyt często i to raczej, gdy chodzi o wrodzone tyłopochylenie macicy. Równie rzadko występuje tyłozgięcie w następstwie urazu przesuwającego nagle trzon macicy do tyłu i powodującego jego załamanie się w tył. Niektórzy badacze przeczą jednak możliwości powstania tyłozgięcia urazowego.

Objawy. Objawy, jakie wywołuje tyłozgięcie macicy, zależą od warunków obniczych. W niektórych przypadkach tego rodzaju przemieszczenie macicy ie wywołuje żadnych objawów i nie wymaga żadnego leczenia. W zasadzie objawy ylozgięcia występują dopiero wtedy, gdy jednocześnie istnieją pewne powikłania.Obniżenie się macicy jest podobnie jak tyłozgięcie częstym następstwem prze- ytego porodu. Tym się tłumaczy częste występowanie obu tych zmian obok siebie.

Do obniżenia się jajników (a także i jajowodów) dochodzi wskutek pociągania ch ku tyłowi i ku dołowi przez tyłozgięty trzon macicy. Może się zdarzyć, że ba jajniki znajdą się w końcu na dnie jamy Douglasa, a nawet pod tyłozgiętym rzonem.

Losowe Cytaty

Przyjaźnie łączą się i splatają, aż oplotą cały świat. Pam Brown
Nie wiele warta cnota, co chce w zamian złota. Przysłowie ludowe
Quo usque tandem? - jak długo jeszcze? Cyceron
Święta prawda: prawda, za którą można zostać męczennikiem. Tadeusz Gicgier

Komentarz