| |

postheadericon NARZĄDY PŁCIOWE ZEWNĘTRZNE. SROM NIEWIEŚCI

Srom niewieści składa się ze wzgórka łonowego, warg sromowych większych i mniejszych, łechtaczki i błony dziewiczej (ryc. 4).

Przestrzeń ograniczoną przez wargi sromowe mniejsze nazywamy przedsionkiem pochwy. Między wejściem do pochwy a odbytem rozciąga się krocze.

Wzgórek łonowy jest poduszeczką tłuszczową, spoczywającą na przedniej powierzchni spojenia łonowego, pokrytą skórą dolnej części brzucha. W okresie dojrzałości płciowej skóra wzgórka łonowego jest porośnięta włosami, które najczęściej zajmują powierzchnię trójkątną o podstawie odpowiadającej górnemu brzegowi spojenia łonowego,

W rzadkich przypadkach wspomniana granica uwlosienia nie jest tak wyraźnie zaznaczona, a uwłosienie na wzgórku łonowym zbliża się do typu męskiego, tzn. zachodzi na wewnętrzną stronę ud oraz przesuwa się ku pępkowa.

Wargi sromowe większe stanowią u kobiety dojrzałej dwa uwłosione fałdy skórne ograniczające szparę sromową. Po rozchyleniu ich widać, że są one połączone od przodu pod wzgórkiem łonowym przez przednie spoidło (commissura labiorum anterior). Od tyłu przechodzą w skórę krocza, gdzie także łączą się z sobą, ale tylko cienkim mostkiem skórnym (frenulum), poza którym znajduje się płytka kieszonka, wiodąca do pochwy i określana mianem zagłębienia łódkowatego (fossa navicularis).

U kobiet, które nie rodziły, wargi mniejsze są ukryte pod wargami większymi i oddzielone od nich głębokim rowkiem. Są to również fałdy skórne, ale nie pokryte włosami, jakkolwiek zaopatrzone w gruczoły łojowe i potowe. Zbiegają się one ku przodowi i rozdzielając się na dwie blaszki obejmują łechtaczkę (clitoris). Dolne blaszki ich tworzą wędzidełko łechtaczki (frenulum clitoridis), a górne-jej napletek (prdepu- tium clitoridis). Ku tyłowi wargi mniejsze przechodzą w większe.

Skóra warg mniejszych i większych jest pokryta wielowarstwowym nabłonkiem płaskim, spoczywającym na podłożu z tkanki łącznej, która zawiera dużo włókien sprężystych oraz gruczołów łojowych.

Przedsionek pochwy stanowi podłużną szparę. Z boku jest ograniczony przez wargi mniejsze, a od przodu przez łechtaczkę. W przedsionku znajduje się ujście cewki moczowej (urełhra), poza którym otwiera się wejście do pochwy. Po obu stronach cewki i w niewielkiej od niej odległości uchodzą przewody dwóch gruczołów przedsionkowych mniejszych (glandulae vestibulares minores).

Kształt wejścia do pochwy zależy od tego, czy błona dziewicza jest zachowana, czy też nie. U dziewic wejście to jest pokryte wargami mniejszymi, między którymi jest rozpięty błoniasty twór, znany pod nazwą błony dziewiczej (hymen).

Losowe Cytaty

Przychylny los - to przeznaczenie; nieprzychylny - to tylko pech. Stefan Pacek
Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i z modlitwą na ustach. (. . . ) Zachowujcie jak skarb największy to, co było źródłem duchowej siły naszych ojców. Jan Paweł II (Gliwice, 15 czerwca 1999
Quaelibet vulpus caudem suam laudat - każdy lis swój ogon chwali.
Wina jest zawsze po stronie partnera. Prawo Brydża

Komentarz