| |

postheadericon Konflikty i zaburzenia na tle różnicy zaplecza kulturowego

Dla współżycia intymnego i małżeńskiego duże znaczenie ma całość biografii człowieka, natomiast takie wyznaczniki socjologiczne, jak poziom wykształcenia lub zawód, mają znaczenie o wiele mniejsze. Same one bowiem nic jeszcze nie mówią o tym, jaki ma człowiek światopogląd, sposób myślenia, jak ocenia różne zjawiska, jakie modele akceptuje, jak się zachowuje itp.

Jeśli np. w układzie partnerskim znajdzie się dwoje ludzi z takim samym wykształceniem (wyższym, średnim lub innym), lecz jedno z nich pochodzi ze wsi a drugie z miasta, to niewiele można powiedzieć o ich współżyciu. Istnieje bowiem formalna zgodność poziomu wykształcenia, faktyczna zgodność wiedzy rzeczowej, lecz niezgodność w zakresie zaplecza kulturowego. Ludzie ci różnią się sposobem myślenia, nawykami, oceną różnych wartości, upodobaniami itp., które mogą się stać przyczyną poważnych konfliktów. Te właśnie różnice kulturowe mają ogromną siłę erozyjną. Spory i konflikty wynikające z różnic kulturowych i odmiennych nawyków zamieniają się zwykle w spory o wyższość kulturową jednej lub drugiej strony (a więc o wyższość modeli i wzorców życia). Przejawiają się one w różnorodny sposób, na przykład: jaki charakter ma mieć ślub i wesele, jak należy urządzić mieszkanie, gdzie należy mieszkać – na wsi czy w mieście, kiedy i ile należy mieć dzieci itp. Jednakże nie można zrozumieć istoty konfliktu ani go rozwiązać, jeśli się nie dostrzeże, iż w gruncie rzeczy – niezależnie od aktualnej treści – konflikt spowodowany jest różnym zapleczem kulturowym oraz sporem o wyższość kulturową jednej lub drugiej strony.

Konflikty i zaburzenia na tle różnicy zaplecza kulturowego – dalszy opis

I że to właśnie ten spór o wyższość kulturową przeszkadza ludziom w ułożeniu sobie harmonijnego współżycia uczuciowego i seksualnego oraz w ogóle życia na co dzień. Zawsze bowiem znajdzie się jakiś drobiazg, katalizator, który ten spór ożywia i zaostrza, aczkolwiek sama treść konfliktu może być bez znaczenia.

Dlatego badając człowieka, najpierw ustala się jego biografię oraz środowisko, z którego pochodzi. Dopiero wtedy można uzyskać wgląd w sieć tych zmiennych socjologicznych, które najczęściej związane są z określonym zapleczem kulturowym. Korzenie ogromnej części konfliktów, które naruszają potem życie seksualne i harmonię małżeńską, tkwią bowiem w społecznej, kulturowej i socjologicznej biografii człowieka. Tego właśnie typu biografia sprawia, że te same fakty fizjologiczne mogą być zupełnie różnie oceniane i mogą co innego znaczyć.

Konflikty między ludźmi są w zasadzie nieuniknione – zwłaszcza w początkowej fazie współżycia. Powstają wskutek pełnienia różnych ról społecznych, różnych wymagań ze strony poszczególnych środowisk, odmiennego zaplecza kulturowego partnerów itp. Ważna jest umiejętność ich rozwiązywania i pokonywania, przy czym dużą rolę odgrywa sposób reagowania w czasie konfliktu oraz kierowanie się poczuciem rzeczywistości, a nie nadmiernymi własnymi ambicjami.

Losowe Cytaty

Nieszczęśliwy człowiek ratuje się nadzieją. Menander
Ten zaś, co ni dla siebie mądry, ni drugiego przestróg nie słucha, nie jest zdatny do niczego. Platon
Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis - i otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę.
Szkło i dziewica są zawsze w niebezpieczeństwie. Giovanni Torrian

Komentarz