| |

postheadericon Gruźlica prosówkowa otrzewnej

Gruźlica prosówkowa otrzewnej, która towarzyszy ostrej, ogólnej i wiodącej szybko do śmierci gruźlicy prosówkowej, rzadko bywa przedmiotem zainteresowania ginekologa. Natomiast przewlekła gruźlica otrzewnej, występująca nie w czasie ogólnego zakażenia prątkami, ale jako odrębne zapalenie o wyżej opisanych cechach morfologicznych – może nastręczać przy badaniu ginekologicznym poważne trudności ze względu na swój powolny przebieg i brak znamiennych objawów klinicznych. Rozpoznanie umożliwia dopiero zabieg operacyjny i histologiczne badanie chorych tkanek, które pozwala stwierdzić charakterystyczną budowę gruzełków.

Druga i poważniejsza postać gruźlicy otrzewnej polega na tworzeniu się ropni i jam wskutek łączenia się gruzełków w plastyczne masy, ulegające zserowaceniu. Jelita i otrzewna tworzą w takich przypadkach zlepy, między którymi gromadzi się żółtawy płyn, zawierający masy serowate lub nawet ropę. W tej postaci gruźlicy otrzewnowej mogą się wytworzyć głębokie owrzodzenia w ścianie jelita i w innych narządach jamy brzusznej oraz przetoki do światła kiszek, pęcherza moczowego lub do powłok brzusznych. Wskutek zlepienia jelit i otrzewnej w guzowate twory postać ta przypomina często nowotwór.

Proces chorobowy może ograniczać się do pewnych części jamy otrzewnowej (np. do miednicy malej), może jednak również prowadzić do nagromadzenia się wolnego płynu w całej jamie brzusznej. Jeśli gruźlica otrzewnej zajmuje dno miednicy, prawie z reguły ulegają schorzeniu również jajowody. Powstają wówczas torbielowate twory przypominające unieruchomione zrostami torbiele jajnikowe.

Trzecia postać (tbc. pentoneifibroplastica vel sicca adhaesiva) polega przede ‚wszystkim na tworzeniu się zrostów’, które łączą z sobą pętle jelit oraz otrzwną ścienną z jelitami. Zrosty mogą być tak rozlegle, że trudno czasem mówić właściwie o jamie brzusznej. I w tej postaci gruźlicy otrzewnej przychodzi niekiedy do otorbienia się żółtawego płynu w pewnych częściach jamy brzusznej.

Zrosty mogą być nieraz bardzo silne i rozdzielenie ich może nastręczać duże trudności. Czasami doprowadzają one do zagięć i zwężeń pętli jelitowych. Krezka jelitowa oraz sieć ulegają skurczeniu, co również przyczynia się do miejscowego zwężenia światła jelit.

W tej postaci gruźlicy nie spotyka się już gruzełków na otrzewnej. Jest ona właściwie zejściem dwóch wyżej wspomnianych innych postaci gruźlicy otrzewnej, zwłaszcza pierwszej. Może też jednak występować obok nich.

Losowe Cytaty

Quae vide (skrót: qq. v). - które zobacz
Pomyślałem sobie nagle, że gdzieś tam, szalenie daleko, biegnie normalnie nasze życie, że wszyscy mnie prześcigają, zostawiają za sobą, że coś osiągają, zdobywają, idą coraz szybciej naprzód, a ja zostaję z tyłu, nikomu niepotrzebny, opóźniony, zapomniany, bez celu i perspektyw, bez żadnych możliwości i nadziei. To znaczy ogarniał mnie z wolna strach przed osamotnieniem, przed izolacją od wspólnego bytowania, od niepewności i sukcesów dnia codziennego, jednym słowem od tego wszystkiego, co jest sensem naszego życia . Tadeusz Konwicki, Zwierzoczłekoupiór
Świat jest jakby pomostem: możesz go przejść, ale nie radzę ci na nim budować domu. Przysłowie indyjskie
Wszyscy ci, którym powaga życia posiwiła skronie, są zgodni z tym, iż ludzkie życie rozgrywa się nad przepaścią nie dającego się wyrazić cierpienia. Eduard Spranger

Komentarz