| |

postheadericon Dla zrozumienia rozwoju psychicznego dziecka

Dla zrozumienia rozwoju psychicznego dziecka niezbędna jest przede wszystkim znajomość fizjologii wyższej czynności nerwowej w ujęciu Pawiowa oraz psychologii rozwojowej. Bez niej wszelkie reguły i zalecenia, wszelkie zasady wychowawcze pozbawione są podstawy naukowej, a tym samym jakby zawieszone w próżni (choć same w sobie mogą być słuszne). Szczegółowa znajomość teorii nerwizmu powinna być znana studentowi z nauki fizjologii, toteż ograniczymy się tutaj jedynie do przypomnienia podstawowych jej zasad. Zainteresowanym psychologią rozwojową dziecka polecam przestudiowanie książki E. B. Hailock pt. „Rozwój dziecka” (wydana w tłumaczeniu polskim przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe 196-0).

Pawłów mówi, że u podstawy wyższej czynności nerwowej leży odruch warunkowy. Wszelkie zjawisko zewnętrzne jest bodźcem dla układu nerwowego. Narządy odbierające bodźce zewnętrzne nazywamy zmysłami lub receptorami zewnętrznymi. Bodźce odebrane przez zmysły przenoszą się drogą nerwową do odpowiednich ośrodków w centralnym układzie nerwowym, gdzie następuje ostateczna analiza podrażnienia. Dalszą i równoczesną czynnością jest synteza, tj. łączenie danego zja-wiska z dowolną czynnością organizmu. Kora mózgowa posiada syntezo- analizatory dla bodźców idących zarówno ze świata zewnętrznego, jak i z wewnętrznego środowiska organizmu. Na podstawie czynności syn- tezoanalizatorów wykształcają się odruchy warunkowe, będące nabytymi czasowymi połączeniami między różnymi punktami kory mózgowej. Wytwarzanie się tych połączeń i ich wygasanie stanowi istotę tzw. czynności psychicznych, istotę rozwoju psychicznego i wychowania dziecka. Kształcenie charakteru, woli, rozwój inteligencji, złe i dobre nawyki, a wreszcie zasady moralne — mają swe źródło w wytwarzaniu się odpowiednich odruchów warunkowych. Tak więc głównie środowisko zewnętrzne, obok pewnej roli cech wrodzonych układu nerwowego, wpływa na ukształtowanie się typu psychicznego, czyli, jak to nazywamy potocznie, charakteru jednostki.

Losowe Cytaty

Po stracie zębów podobno większa swoboda języka. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Umiejętność pisarska zasadza się na sztuce wykreślania. Gotthold Ephraim Lessing
Pan mnie odkrył panie reżyserze - zimno mi. Józef Bułatowicz
Z czego powstałeś zależy do genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)

Komentarz