| |

postheadericon Czas trwania gry wstępnej

Ze względu na to, że kobiety mają o wiele dokładniejsze wyobrażenie o swoim seksualizmie, częstość orgazmów przy stosunkach lesbij- skich jest większa niż przy stosunkach małżeńskich (dotyczy to przynajmniej kobiet, które mają pewne doświadczenie w stosunkach lesbij- skich). Tak więc w 5 roku małżeństwa 40% kobiet osiąga prawie zawsze orgazm przy stosunkach małżeńskich, natomiast osiąga go 68% kobiet (doświadczonych przy stosunkach lesbijskich.

Czas trwania gry wstępnej oraz właściwego stosunku ma pewne znaczenie dla zdolności do orgazmu, U par małżeńskich, u których gra wstępna trwa mniej niż 10 minut, 42% kobiet ma prawie zawsze orgazm. Gdy gra trwa dłużej niż 20 minut, wówczas u 60% kobiet prawie zawsze dochodzi do orgazmu. A więc przedłużenie pettingu przed stosunkiem wpływa bardzo korzystnie na zdolność do orgazmu. Reguła ta nie dotyczy w’szystkich kobiet. Istnieją bowiem różnice indywidualne. Tak więc istnieją kobiety, które osiągają orgazm o wiele łatwiej, gdy partner stosuje przez długi czas przed stosunkiem petting, natomiast sam sto- sunek może trwać krótko, ale istnieją też kobiety, które wolą krótszy okres pettingu z następującym po nim długo trwającym spółkowaniem.

Religijność kobiet zamężnych ma bardzo nikły wpływ na zdolność do orgazmu (natomiast ma o wiele większy wpływ na tę zdolność u kobiet wolnych). Wpływ na zdolność do orgazmu ma generacja, z której kobieta pochodzi. Kobiety z młodszej generacji uzyskują łatwiej orgazm niż te, które urodziły się przed 1900 rokiem (badania przeprowadzane były w latach czterdziestych naszego wieku).

Duży wpływ na zdolność do orgazmu odgrywa nastawienie kobiety do seksualizmu

Duży wpływ na zdolność do przeżycia orgazmu przez kobietę ma również stopień jej emocjonalnego związania się z mężem oraz dopasowanie się do małżeństwa, tj. zadowolenie płynące z całokształtu współżycia małżeńskiego. Kobiety, u których stopień zaangażowania emocjonalnego jest nikły, przeżywają rzadziej orgazm przy stosunkach z mężem niż te, które darzą męża głębokimi uczuciami miłości erotycznej. 59% kobiet, które oceniały małżeństwo jako „bardzo szczęśliwe”, przeżywało prawie zawsze orgazm przy stosunkach płciowych, natomiast wśród kobiet określających pożycie małżeńskie jako „niezadowalające” lub „nieszczęśliwe” jedynie 35% miało prawie zawsze orgazm.

Duży wpływ na zdolność do orgazmu odgrywa nastawienie kobiety do seksualizmu. W tych kulturach, w których kobiety uważają stosunki płciowe jedynie za obowiązek małżeński, przeżywają orgazm bardzo rzadko, natomiast w tych kulturach, w których uważają je za przyjemność, przeżywają orgazm często. Zdolność kobiety do orgazmu jest więc bardzo dobrym przykładem tego, jak dalece sposób zachowania się seksualnego i reakcje seksualne mogą zależeć od wpływów kulturowych. Notowana przez wielu badaczy zmiana nastawienia do seksualizmu w społeczeństwach żyjących w obrębie naszej kultury spowodowała obniżenie się liczby kobiet z anorgazmią w ostatnich dziesiątkach lat.

Losowe Cytaty

Zróbcie, by uczciwość opłacała się bardziej niż kradzież, a nie będzie kradzieży. Konfucjusz
Nie ma nic gorszego niż precyzyjne ujęcie zagmatwanej koncepcji. Ansel Adams
Uczyń dobro i wrzuć je do morza, PAn Bóg pomyśli, jak je wyłowić. Pino Pellegrino
Ważniejsza życzliwość niż jałmużna. Talmud

Komentarz